Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Informacje dla członków Cechu

 

Karta informacyjna

 

 

Informacje dla młodzieży

 

Informacje

 

Kwestionariusz osobowy ucznia

 

Skierowanie na badania wstępne

 

Wymagane dokumenty

 

 

Przystąpienie do cechu

 

Ankieta

 

Deklaracja

 

Informacja

 

Oświadczenie do umowy

 

Taryfa opłat

 

Zgoda na przetwarzanie danych

 

 

Refundacja

 

Formularz informacji pomocy publicznej

 

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej

 

Wniosek o zawarcie umowy o refundacje

 

Wniosek pracodawcy o dokonaniu refundacji

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej

 

Zgoda pracodawcy na korekty

 

 

Ubezpieczenia grupowe

 

 

Informacje

 

Przekierowanie

 

Wniosek o wypłatę świadczenia

 

Wniosek Indywidualna Kontynuacja BG

 

Wykaz Składaących Deklarcję GPUZ

 

Wypis z dowodu osobistego

 

 

 

Wynagrodzenia i stawki ZUS

 

 

Stawki ZUS pracodawcy

 

Wynagrodzenia uczniów

 

Wynagrodzenie pracownicze 2012

 

 

 

 

/userfiles/files/skierowanie-na-badania-lekarskie-wstepneokresowekontrolne(1).pdf