Umowa

Umowa

UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPISANIA UMOWY:
UCZNIOWIE POBIERAJĄCY NAUKĘ W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ:

  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
  • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  • ZAŚWIADCZENIE LAKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRACY W WYBRANYM ZAWODZIE

UCZNIOWIE POBIERAJĄCY NAUKĘ W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY /OHP/:

  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA OSTATNIEJ KLASY GIMNAZJUM
  • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
  • ZAŚWIADCZENIE LAKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO PRACY W WYBRANYM ZAWODZIE
  • ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY O PRZYJĘCIU DO ODDZIAŁU OHP

WSZYSCY UCZNIOWIE, KTÓRZY W DNIU SPISYWANIA UMOWY
NIE BĘDĄ MIEĆ UKOŃCZONYCH 16 LAT MUSZĄ DOSTARCZYĆ OPINIĘ Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

UMOWY SPISYWANE SĄ W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 PAŹDZIERNIKA.