Władze Cechu

Władze Cechu

I . Aktualny skład organów statutowych Cechu Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. :

 

 1. Starszy Cechu    Waldemar Andryszak  Obowiązki Starszego Cechu pełni od 1.10.2018 r. po rezygnacji byłego Starszego p. Mariana Gawrona.

  Członek Cechu od 1982 r.

  Właściciel Zakładu Malarsko-Tapeciarskiego.

  Mistrz Szkolący młodocianych pracowników w zawodzie malarz – tapeciarz oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cechu 2001r.-2009 r.

  Członek Zarządu Cechu 2009 r.- 2013 r.

  I Podstarszy Cechu 2013 r. - 2018 r.

  Delegat na Walne Zgromadzenia Wlkp. Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 2003 r.- do nadal.

 1. Skład Zarządu

              Podstarszy Cechu    Eugeniusz Pietraszak

              Sekretarz                    Krzysztof Tądrowski

              Skarbnik                     Jan Szczeciński

              Opiekun Młodzieży    Zbigniew Banaszak

              Członek Zarządu        Eugeniusz Pawlak
              Członek Zarządu        Tadeusz Wyrozumialski

  

II. Pracownicy Biura Cechu

 

Kierownik Biura Cechu    Justyna Przekota

Pracownik Biura Cechu   Teresa Zawiska