Opłaty za egzaminy

Opłaty za egzaminy

E G Z A M I N Y

OPŁATY EGZAMINACYJNE:

  • EGZAMIN CZELADNICZY 642,00
  • EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY 214,00

UCZNIOWIE PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO:
POBIERAJĄCY NAUKĘ W FORMIE POZASZKOLNEJ POWINNI SKŁADAĆ WNIOSKI NA EGZAMIN NA DWA MIESIĄCE PRZED UKOŃCZENIEM NAUKI ZAWODU , W FORMIE SZKOLNEJ – PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ SZKOLNYCH , W TERMINIE DO 15 LIPCA 2016 R.

EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO (PRZYUCZENIE):
W OSTATNIM MIESIĄCU TRWANIA PRZYUCZENIA.
WNIOSKI O PRZEDŁUŻENIE UMOWY NALEŻY SKŁADAĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ MIESIĄC PRZED UKOŃCZENIEM NAUKI ZAWODU .
WNIOSKI ZŁOŻONE PO ZAKOŃCZENIU NAUKI ZAWODU NIE SĄ ROZPATRYWANE PRZEZ WLKP. IZBĘ RZEMIEŚLNICZĄ.


INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINÓW CZELADNICZYCH, SPRAWDZAJĄCYCH , MISTRZOWSKICH ORAZ DRUKI DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WIELKOPOLSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W POZNANIU:

www.irpoznan.com.pl