CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA

Aktualności

  • Dodano: 09.07.2021

CZAS ZAWODOWCÓW BIS - ZAWODOWA WIELKOPOLSKA


Cech Rzemiosł Różnych w Wrześni mając na uwadze potrzebę tworzenia i wdrażania materiałów do nowoczesnego prowadzenia teoretycznego przygotowania młodocianych pracowników do egzaminów czeladniczych zaangażował się w realizacje projektu " Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska. "

Projekt realizowany jest wspólnie z Województwem Wielkopolskim, Politechnika Poznańską, Wielkopolska Izbą Rzemieślniczą i zrzeszonymi w niej Cechami. Realizacja projektu odbywa się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 :  Projekt Inwestycyjny 10iv.; Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i ich jakości , w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności , dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowana w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

 

Pierwszym działaniem ze strony naszego Cechu jest  zawarcie z partnerami Porozumienia o współpracy na rzecz realizacji Projektu " Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska " w zakresie wsparcia cechu rzemiosła zaangażowanego w kształcenie dualne.