Święto patrona

Aktualności

  • Dodano: 21.03.2023

Święto patrona


W dniu 18 marca 2023 r. Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni obchodził święto swojego patrona Św. Józefa – Patrona Rzemiosła . Z tej okazji tradycyjnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu . W naszej uroczystości uczestniczyli Starszy Cechu pan Waldemar Andryszak, Zarząd i pracownicy biura Cechu oraz zaproszeni rzemieślnicy-członkowie Cechu i goście. Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu reprezentował Prezes pan Włodzimierz Szymański – Cechmistrz Cechu w Nowym Tomyślu . Spotkanie rozpoczęto tradycyjnie od uhonorowania zasłużonych rzemieślników, którym przyznano odznaczenia: ● Złote Odznaczenie „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymali : - p. Renata Borowicz - Zakład Fryzjerski ,Września – p. Irena Czarnecka – Hotel-Restauracja „Czardasz”, Września – p. Przemysław Stepaniak - Salon Fryzjerski „Fashion” Września – Daniel Więcek -Przedsiębiorstwo Handlowe „Progress”, Września ● Srebrne Odznaczenie„ Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego „ otrzymali : – p. Grzegorz Dębicki - AB Elektronika, Września – p. Krzysztof Duszyński - Zakład Stolarski , Zasutowo – p. Paweł Przybylski - PP AUTO EXPERT , Nowy Folwark – p. Tomasz Sikorski - TD AUTO SERWIS , Miłosław Cech wyróznił także panią Halinę Alicję Ratajewską Mistrzynię Fryzjerstwa i członkinię naszego Cechu za ofiarowanie nieodpłatnie całego sprzętu fryzjerskiego wraz z meblami ze swojego salonu ,dla utworzenia i wyposażenia pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni- naszej Szkole Rzemieślniczej. Pracownia posłuży uczniom fryzjerstwa w przygotowaniu się do egzaminów czeladniczych, szkoleniach branżowych oraz do wykonywania zawodu w przyszłości . Doceniamy gest pani Alicji i niezmiernie miło nam , że wśród naszej spoleczności rzemieślniczej są osoby o tak szlachetnym sercu. Wyróżniliśmy również uczniów , uczących się u naszych rzemieślników specjalną „Nagrodą Cechmistrza” , która powstała z inicjatywy Starszego Cechu pana Waldemara Andryszaka oraz przez niego ufundowana . Uczniowie wzięli udział w testowym projekcie „Czas Zawodowców BIS- Zawodowa Wielkopolska” , który powstał w oparciu o porozumienie o współpracy w ramach wsparcia procesu kształcenia dualnego pomiędzy Cechem, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu , Politechniką Poznańską w Poznaniu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Projekt polegał na utworzeniu e-lerningowej platformy edukacyjnej ”System Zawodowcy”, w której wzięło udział 5 testowych uczniów w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz stolarz. Uczniowie odbyli e-lerningowe kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego w swoich zawodach , mając do wykorzystania nowoczesne interaktywne narzędzia – testy , filmy , gry . Obszerne i ciekawe możliwości korzystania z materiałów edukacyjnych w połączeniu z nauką w formie zabawy pozwoliły uczniom zapoznać się z zagadnieniami egzaminów i ułatwiły przygotowanie się do nich , zwiększając szansę na wysokie wyniki egzaminu. Uczniom serdecznie gratulujemy a ich mistrzom szkolącym bardzo dziękujemy za pomoc i umożliwienie skorzystania z programu . Są to uczniowie :  Jakub Kowalczyk – uczeń mechaniki pojazdowej Mistrza Grzegorza Klimczaka ,  Mateusz Adamus – uczeń mechaniki pojazdowej Mistrza Jerzego Korzyniewskiego ,  Marcin Nowaczewski – uczeń mechaniki pojazdowej Mistrza Adama Jańczaka ,   Mikołaj Korcz – uczeń mechaniki pojazdowej Mistrza Rafała Owczarzaka oraz  Bartosz Zdziennicki – uczeń stolarstwa Mistrza Krzysztofa Duszyńskiego . Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności organów samorządowych , Bilans Cechu za 2022 rok oraz Plan Finasowy na 2023 rok. Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdania i udzieliło absolutorium Starszemu Cechu oraz Zarządowi Cechu. Otrzymaliśmy miłe pochwały ze strony Prezesa WIR pana Włodzimierza Szymańskiego , że mimo trudności, dyktowanych drastycznym wzrostem cen za ogrzewanie gazowe oraz innych usług , udało się nam wypracować nie mały zysk finansowy . Po części oficjalnej zebrania nastąpiła dyskusja na tematy związane z prowadzeniem zakładów rzemieślniczych oraz ze szkoleniem uczniów . Po czym Starszy Cechu pan Waldemar Andryszak podziękował za uczestnictwo w zebraniu i zakończył Walne Zgromadzenie , zapraszając wszystkich zgromadzonych na uroczysty obiad do restauracji, aby w miłej atmosferze i przy koleżeńskiej gawędzie uczcić nasze rzemieślnicze święto .

W dniu 18 marca 2023 r. Cech Rzemiosł Różnych we Wrześni obchodził święto swojego patrona Św.
Józefa – Patrona Rzemiosła . Z tej okazji tradycyjnie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu .
W naszej uroczystości uczestniczyli Starszy Cechu pan Waldemar Andryszak, Zarząd i pracownicy biura
Cechu oraz zaproszeni rzemieślnicy-członkowie Cechu i goście. Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w
Poznaniu reprezentował Prezes pan Włodzimierz Szymański – Cechmistrz Cechu w Nowym Tomyślu .
Spotkanie rozpoczęto tradycyjnie od uhonorowania zasłużonych rzemieślników, którym przyznano
odznaczenia:
● Złote Odznaczenie „Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymali :
- p. Renata Borowicz - Zakład Fryzjerski ,Września
– p. Irena Czarnecka – Hotel-Restauracja „Czardasz”, Września
– p. Przemysław Stepaniak - Salon Fryzjerski „Fashion” Września
– Daniel Więcek -Przedsiębiorstwo Handlowe „Progress”, Września
● Srebrne Odznaczenie„ Za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego „ otrzymali :
– p. Grzegorz Dębicki - AB Elektronika, Września
– p. Krzysztof Duszyński - Zakład Stolarski , Zasutowo
– p. Paweł Przybylski - PP AUTO EXPERT , Nowy Folwark
– p. Tomasz Sikorski - TD AUTO SERWIS , Miłosław
Cech wyróznił także panią Halinę Alicję Ratajewską Mistrzynię Fryzjerstwa i członkinię naszego Cechu
za ofiarowanie nieodpłatnie całego sprzętu fryzjerskiego wraz z meblami ze swojego salonu ,dla
utworzenia i wyposażenia pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni- naszej
Szkole Rzemieślniczej. Pracownia posłuży uczniom fryzjerstwa w przygotowaniu się do egzaminów
czeladniczych, szkoleniach branżowych oraz do wykonywania zawodu w przyszłości . Doceniamy gest
pani Alicji i niezmiernie miło nam , że wśród naszej spoleczności rzemieślniczej są osoby o tak
szlachetnym sercu.
Wyróżniliśmy również uczniów , uczących się u naszych rzemieślników specjalną „Nagrodą
Cechmistrza” , która powstała z inicjatywy Starszego Cechu pana Waldemara Andryszaka oraz przez
 
niego ufundowana . Uczniowie wzięli udział w testowym projekcie „Czas Zawodowców BIS-
Zawodowa Wielkopolska” , który powstał w oparciu o porozumienie o współpracy w ramach wsparcia
 
procesu kształcenia dualnego pomiędzy Cechem, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu ,
Politechniką Poznańską w Poznaniu a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
Projekt polegał na utworzeniu e-lerningowej platformy edukacyjnej ”System Zawodowcy”, w której
wzięło udział 5 testowych uczniów w zawodach mechanik pojazdów samochodowych oraz stolarz.
Uczniowie odbyli e-lerningowe kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego w swoich zawodach ,
mając do wykorzystania nowoczesne interaktywne narzędzia – testy , filmy , gry . Obszerne i ciekawe
możliwości korzystania z materiałów edukacyjnych w połączeniu z nauką w formie zabawy pozwoliły
uczniom zapoznać się z zagadnieniami egzaminów i ułatwiły przygotowanie się do nich , zwiększając
szansę na wysokie wyniki egzaminu.
Uczniom serdecznie gratulujemy a ich mistrzom szkolącym bardzo dziękujemy za pomoc i umożliwienie
skorzystania z programu .
Są to uczniowie :
 Jakub Kowalczyk – uczeń mechaniki pojazdowej Mistrza Grzegorza Klimczaka ,
 Mateusz Adamus – uczeń mechaniki pojazdowej Mistrza Jerzego Korzyniewskiego ,
 Marcin Nowaczewski – uczeń mechaniki pojazdowej Mistrza Adama Jańczaka ,
 
 Mikołaj Korcz – uczeń mechaniki pojazdowej Mistrza Rafała Owczarzaka oraz
 Bartosz Zdziennicki – uczeń stolarstwa Mistrza Krzysztofa Duszyńskiego .
Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności organów samorządowych ,
Bilans Cechu za 2022 rok oraz Plan Finasowy na 2023 rok.
Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło sprawozdania i udzieliło absolutorium Starszemu Cechu
oraz Zarządowi Cechu.
Otrzymaliśmy miłe pochwały ze strony Prezesa WIR pana Włodzimierza Szymańskiego , że mimo
trudności, dyktowanych drastycznym wzrostem cen za ogrzewanie gazowe oraz innych usług , udało się
nam wypracować nie mały zysk finansowy .
Po części oficjalnej zebrania nastąpiła dyskusja na tematy związane z prowadzeniem zakładów
rzemieślniczych oraz ze szkoleniem uczniów . Po czym Starszy Cechu pan Waldemar Andryszak
podziękował za uczestnictwo w zebraniu i zakończył Walne Zgromadzenie , zapraszając wszystkich
zgromadzonych na uroczysty obiad do restauracji, aby w miłej atmosferze i przy koleżeńskiej gawędzie
uczcić nasze rzemieślnicze święto .